วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(รหัส ส31221) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.เกื้อธรา วิญญาสุข โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
   ปลูกถั่ว
   ฉีดยาฆ่าหญ้า
   กำจัดหอยเชอรี่
   เลี้ยงไก่บนบ่อปลา

ข้อที่ 2)
ข้อใดเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด
   สร้างเขื่อน
   ปล่อยสัตว์คืนป่า
   ปลูกพืชเศรษฐกิจ
   ปลูกป่าถาวร

ข้อที่ 3)
ข้อใดจัดอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
   รัฐธรรมนูญ
   รัฐสภา
   การเลือกตั้ง
   ภูเขา

ข้อที่ 4)
เหตุการณ์ดินภูเขาถล่มเกิดจากข้อใด
   สึนามิ
   เหมืองแร่
   การสร้างฝาย
   การทำลายป่า

ข้อที่ 5)
อะไรไม่เข้าพวกสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
   เต่า
   หมี
   ปลาหมอ
   ครู