ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 37 ปี น.ท.ว. (อ่าน 45) 18 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลครูจรรยาบรรดีเด่น ปี 2566 (อ่าน 30) 13 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 45) 08 พ.ย. 65
กิจกรรมวันสันติภาพโลก 2565 (อ่าน 314) 21 ก.ย. 65
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 637) 04 ก.ค. 65
ตารางสอบวัดผลปลายภาค โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ภาคเรียนรที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3979) 03 ต.ค. 64
ประกาศรับเงินเยียวยาภาระค่าใช้จ่าย เงิน 2000 บาท (ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID -19) (อ่าน 3476) 06 ก.ย. 64
ประกาศแจ้งตารางสอบกลางภาควัดผลออนไลน์ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา (อ่าน 3878) 30 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา เรื่อง การหยุดเรียนกรณีพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 (เพิ่มเติม 5) (อ่าน 3877) 26 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา เรื่อง การหยุดเรียนกรณีพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 (เพิ่มเติม 4) (อ่าน 3901) 10 ก.ค. 64
แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ตามมาตรการป้องกันและควบคุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 3338) 31 พ.ค. 64
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3346) 24 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา (อ่าน 3735) 15 พ.ค. 64
รายละเอียดการมอบตัวออนไลน์นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 3350) 04 พ.ค. 64
แจ้งปฏิทินโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา (ในการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ) (อ่าน 3367) 02 พ.ค. 64
การประเมินยุวเกษตรกรดีเด่น (อ่าน 3843) 01 มี.ค. 64
คณะกรรมตรวจเยี่ยนและนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพม.ชัยภุมิ (อ่าน 3789) 01 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 EP.1 (อ่าน 3927) 17 ม.ค. 64
ประกาศเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3943) 12 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวัง และมาตรการในการปฏิบัติตนในสถานการณ์การ (อ่าน 6325) 04 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช (อ่าน 6874) 27 ธ.ค. 63
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษครับ24-25ธค (อ่าน 6933) 23 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ แจ้งถึง นร และผู้ปกครอง (อ่าน 7252) 12 มิ.ย. 63
ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี 2563 (อ่าน 7348) 08 พ.ค. 63
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง (อ่าน 7525) 06 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครครูอัตรจ้างรายวิชาสังคมศึกษา และภาษาจีน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3793) 21 เม.ย. 62